Regler / Vidste du at:        

 • Du er velkommen fra efter nytår i 8. kl. eller fra den dag du bliver 15 år, og til og med 17  år.
 • Vi opfordre til at I venter med at tage alkohol med til I er 16 år. - Der kan ikke købes alkohol.
 • HUSK sygesikring eller anden ID !!!!!! - Ingen gyldig ID - INGEN ADGANG
 • Vi fester fra kl. 21.00 - 02.00
 • Al svindel og fusk med sygesikringsbeviser og andet ID vil øjeblikkeligt blive politianmeldt.
 • Det er forbudt at have fysisk kontakt med personer udenfor hegnet, overtrædelse medfører forældrekontakt, hjemsendelse og karantæne.
 • Slag, spark, spyt, bid, provokerende adfærd og lignende på andre gæster og frivillige medfører forældrekontakt, hjemsendelse og karantæne.
 • Kast med flasker og lignende medfører forældrekontakt, hjemsendelse og karantæne.
 • Deltagelse i slagsmål eller lign. medfører forældrekontakt, hjemsendelse og karantæne.
 • Trusler / forfølgelse af andre gæster og frivillige medfører forældrekontakt, hjemsendelse og karantæne.
 • Ved mistanke om påvirkning af narkotika kan du blive anmodet om at deltage i en test med Drug Wipe, nægter du, bliver du bortvist for evig.
 • Testes du positiv bortvises du for evig. Forældre og politi underrettes.
 • Hvis du skal besøge en i omklædning, skal du have lov af de voksne.
 • Det er forbudt at fotografere i omklædningsrummene.
 • Hærværk på ting eller ejendom medfører forældrekontakt, bortvisning, karantæne og erstatningskrav.
 • Eventuelle påbud/henvisninger givet af voksne skal efterkommes, ellers forældrekontakt, hjemsendelse og karantæne.
 • Er du i tvivl om noget eller har du spørgsmål i øvrigt, så henvend dig til en af de voksne - vi hjælper dig hellere end gerne.
 • Følg ovenstående regler og få en god fest med dine kammerater.

                                                  Husk det gode humør